top of page

prijsontwikkelingen

    Door de enorme volatiliteit die wereldwijd in de metaal handel gaande is en de russische inval in Oekraïne ,met de daarbij behorende sancties ,zorgen voor een ongehoorde prijsstijging en schaarste van staal en grondstoffen op de internationale markt. zo het er nu uitziet zal hier op korte termijn geen verandering in komen.

    Wij kunnen hier niet aan ontkomen en dit zal invloed hebben op de prijzen die wij hanteren, Uiteraard zullen wij niet in kwaliteit toegeven. Dit heeft als resultaat dat wij geen vaste prijzen meer kunnen geven, maar afhankelijk zijn van de marktconforme prijzen die op dat moment gelden

    bottom of page